Co stabilizuje franchisový systém a snižuje riziko neúspěchu?

• Franchisový poskytovatel distribuuje produkt/službu s vysokou přidanou hodnotou pro zákazníka a silnou značkou.

• Franchisa je předem v praxi odzkoušená v několika pilotních projektech.


• Poskytovatelem je vypracována strategie prosazení a udržení produktu/služby na trhu.


• Poskytovatel provádí monitorování trhu a přizpůsobuje se okolním podmínkám.


• Franchisu dokáže zachytit, přenést a školit své podnikatelské know-how a ochránit jej.


• Poskytovatel formuluje a využívá dlouhodobou rozvojovou strategií a plán.


• Realizace každého nového podniku je ověřována z hlediska ekonomické výnosnosti.


• Poskytovatel uplatňuje náročná hlediska při výběru partnerů – franchisových příjemců a lokality.


• Poskytovatel prostřednictvím své systémové centrály a jednotného systému výměny informací zajišťuje přenos informací důležitých pro řízení a provoz své distribuční sítě.


• Poskytovatel poskytuje příjemcům intenzivní manažerskou, marketingovou a operativně-provozní podporu.