Co je to franchising?

Franchising je marketingový systém distribuce zboží, služeb nebo technologie, který je založen na spolupráci mezi právně a finančně samostatnými a nezávislými stranami a to franchisorem (poskytovatelem) a franchisanty (příjemci). 

Franchisor zaručuje svým franchisantům právo a zároveň jim ukládá povinnost, provozovat obchodní činnost v souladu s jeho koncepcí.

Toto právo jednotlivé franchisanty opravňuje a zavazuje užívat za přímou či nepřímou finanční úplatu obchodní jméno franchisora, jeho ochrannou známku nebo jeho značku služeb, know-how, obchodní a technické metody, systém postupů a další práva z průmyslového či duševního vlastnictví, doplněné o neustálé poskytování prodejní a technické pomoci v rámci a po dobu trvání písemné franchisingové smlouvy.

Další informace můžete najít v tomto výběru doporučené literatury:

Loebl Zbyněk, Lukajová Dana:
Franchising - úspěch bez čekání
Praha, Grada, 1994, ISBN 80-7169-050-3

Michael E. Gerber:
Podnikatelský mýtus
Managent Press, 1995, ISBN 80-7261-092-9

M. Řezníčková:
Franchising - Podnikání pod cizím jménem
C.H.Beck Prah, 1999, ISBN 80-7179-257-8

Robert T. Kiyosaki, Sharon L. Lechterová:
Škola byznysu, Pragma 2001, ISBN 80-7205-941-6

Česká asociace franchisingu:
Franchising Česká republika 2003
Česká asociace franchisingu 2004, ISBN 80-239-2637-3