Co je to synergický efekt?

Co je to synergický efekt firmy fingující na franchisingovém principu?

Společná energie všech namířena jedním směrem dosahuje vysokých efektů. Cílem filozofie je tedy prostřednictvím seskupení malých, ekonomicky a právně samostatných firem, dosáhnout maximálního efektu v komplexním měřítku. Nespornou předností franchisingu je spojení výhod malých firem s výhodami firem velkých.

Výhody velké firmy:

• větší viditelnost v médiích i na trhu
• sledovanější webové stránky
• slevy při nákupech techniky a služeb (telekomunikační služby, inzerce, reklamní služby, …)
• větší důvěra klientů, finančních ústavů, popř. zahraničních investorů
• větší počet produktů

Výhody malé firmy:

• majitel má větší přehled o finančních tocích, nákladech, produktivitě
• může vše snáze optimalizovat
• je pružnější
• majitel má vždy větší motivaci než vedoucí pobočky velké firmy
• jednodušší účetnictví jednotlivých členů

Výhody celku:

• nepřetržitý proces inovace, kvantifikace a harmonizace systému díky nápadům, zkušenostem jednotlivých členů
• spolupráce s mezi členy ze které každý jeden člen získává