Je franchising podnikání „na klíč“?

Franchising je podnikatelská strategie založená na tom, že obchodní firma expanduje na trhu tak, že svůj úspěšný koncept prodeje poskytuje za úplatu „na klíč“ jiným nezávislým obchodním partnerům – franchisovým příjemcům.

Jedná se o vzájemně užitečné podnikatelské partnerství

Franchising nabízí pro malé a střední podnikatele podnikatelskou perspektivu a možnost založit svou vlastní existenci. Toto podnikatelské partnerství je založené na zachování právní a ekonomické subjektivity a možnosti podnikatelské seberealizace ekonomicky slabšího menšího partnera – franchisového příjemce (franchisanta). I po zapojení do franchisového systému (řetězce) zůstává vlastnictví i řízení provozovny v rukou současného majitele a nebo jím určeného manažera. Franchisový příjemce je i nadále samostatný podnikatel ve své firmě. Za podpory obchodního systému franchisového poskytovatele (franchisora) se franchisovému příjemci nabízí dostatek podnikatelské seberealizace, samostatnosti a volnosti pro realizaci podnikatelské invence a aktivit. V rámci pronajaté značky je příjemci obvykle také poskytnuta záruka exkluzivity pro určité obchodní území.

Franchisingová organizace podnikání tak - na rozdíl od velkých firemních kolosů s pobočkami - dokáže zhodnotit individuální zájem a angažovanost příjemce o prosperitu „své“ firmy, a tím i celého systému. Franchising tak i ve velkém řetězci umožňuje využívat znalost místního prostředí a těsnou vazbu na zákazníka i necenové konkurenční faktory jakými jsou šíře, flexibilita a rychlost nabídky, dodací podmínky, záruky nebo nejrůznější doplňkové služby.

Vzájemné vztahy obchodních partnerů (poskytovatele i příjemce) se opírají o oboustranný zájem o prosperitu, výhodnost a dlouhodobost. Jsou založeny na písemné smlouvě uzavírané na dobu 5 - 20 let, obsahující poměrně podrobně vymezený systém práv i povinností a dohodnutý způsob vzájemné finanční i nefinanční kompenzace.